§ 2       Formål

Formålet med organisasjonen er å drive politisk arbeid til beste for Sømnas og Sør-Helgelands innbyggere på tvers av partipolitiske skillelinjer og uavhengig av nasjonale føringer.

 

 

Gunder Strømberg (varaordfører)

Turi Strømsnes Kvaløy

Wenche Stuvland Knygh

Jan-Inge Tjøsvoll

Torstein Graven (varamedlem)

Hans-Ivar Slåttøy (varamedlem))

Erna Kjærstad Wågan (varamedlem)

Marie Vevelstad (varamedlem)

Dag-Erling Bjøru (varamedlem)

Raymond Monsen (varamedlem))

John-Kjetil Hass (varamedlem)