Vi jobber for bolyst i hele kommunen !

Vi vil at Sømna skal

•bestå som selvstendig kommune
•bidra til økt samarbeid i regionen
•samle alle kommunens elever i ett skolebygg på sikt
•fjerne eiendomsskatt i perifere områder av kommunen
•ha tilstrekkelig grunnbemanning innen helse, pleie og omsorg
•ferdigstille utbygging av fibernett i hele kommunen
•sikre et godt landbruks- og næringsarbeid i kommunen
•beholde eget tannlegekontor
•ha full barnehagedekning